Når vi tager billeder med vores kamera, og ser billedet bagefter, så er det første vi lægger mærke til om billedet er for mørkt eller for lyst, eller om lyset er i orden.
Hvis vi tager de tekniske briller på kan de tre ting oversættes til eksponeringen.

Eksponering

Inde i alle digital kameraer sidder en lysmåler. Denne måler skal hjælpe dig med at tage et billede som er korrekt eksponeret. Med korrekt eksponeret menes der at det du har fokus på, er korrekt belyst. Altså, ikke for mørkt og ikke for lyst.

Eksponeringen represænteres ved hjælp af en lille og simpel graf, den findes på displayet af dit kamera, eller i søgeren.:

Grafen viser hvordan din nuverende eksponering vil fremstå. På billedet ovenover er den sorte firkant under nullet. Det betyder at billedet bliver korrekt eksponeret, eller, neutralt.

Hvis firkanten var længere til venstre, imod -1, så ville billedet blive mørkere, også kaldet undereksponeret. 
Det modsatte ville så ske hvis firkanten var længere til højre, imod +1, så ville billeder blivere lysere, også kaldet overeksponeret.

Men som alt andet i fotografiets verden, så er tingene ikke så firkantede, og der kan være en del faktorer som spiller ind. F.eks. kan du ønske at dit billede skal være lysere, og derved manuelt fortælle kameraet at det skal overeksponere dit billede med 1EV. EV er Exposure Value (Eksponerings Værdi). Det modsatte kan du også gøre hvis du ønsker at dit billede skal være mørkere.

På de fleste semi-avancerede/avancerede kameraer er der mere end én funktion på funktionsvælgeren. Det betyder at du, udover at have dit kamera på auto, kan sætte det på et andet program, hvormed du får flere muligheder. Det kan f.eks. være at du kan vælge at styre blænden eller lukkertiden og i nogle tilfælde kører fuldt manuelt.

Blænden og lukkertiden er nogle af de ting som bestemmer hvordan billedet bliver eksponeret. Derudover skal man tilsætte ISO’en, som er en indikation for kamera sensorens lysfølsomhed.

Læs: