Vores verden består af mange farver, og ligeså gør vores billeder. Men hvad er farver egentlig og hvordan bruger vi dem?

Hvad er farve?

Farve er lys som vores øjne og hjerne omsætter til farver.

Egentlig ser vi kun lys, men lyset har forskellige bølgelængder, og det at vi opfatter lyset som farver.

Lyset er elektromagnetisk stråling, men fordi vores øjne ikke kan opfange al strålingen ender vi med kun at kunne se en meget lille del.

Farveblanding

Vi ved nu at farver er lys. Men hvordan kan vi manipulere med disse farver? Her kommer to former for farveblanding ind i billedet:

– Additiv farveblanding
– Subtraktiv farveblanding

Additiv farveblanding

Additiv kommer af at addere, altså lægge noget sammen. I denne form for blanding benytter vi os af RGB (Rød, Grøn, Blå) til at vise farver på f.eks. en computer skærm. De tre grundfarver blandes for at lave nye farver. Det vil altså sige at en pixel på en skærm består af tre lyskilder. Alt efter hvor meget lys disse kilder tildeles ændres farven på den ene pixel.
Tilføjer man 100% lys til både rød, grøn og blå får man hvid, tilføjer man derimod 0% lys til rød grøn og blå for man sort.

Denne farveblandings metode bruges altså på alt med en skærm: Fjernsyn, mobiler, kameraer, projektorer osv.

Subtraktiv farveblanding

Subtraktiv kommer af at subtrahere, altså trække noget fra. I denne form for blanding benytter vi os af CMY (Cyan, Magenta, Yellow), derudover tilføjer man det som kaldes en Key-color, black (Sort).
Denne Key-color tilføjes fordi at blandingen af CMY ikke giver en 100% sort, men kun en beskidt brun. Efter tilføjelsen af Key-color ender man altså op med CMYK.
Denne metode bruges til tryk af f.eks. aviser og magasiner. Farverne blandes sammen og optræder ligesom græsplænen vi læste om tidligere. 
Lyset rammer papiret, og alt efter hvor meget farve, og hvilken, der er brugt vil noget af lyset blive subtraheret, det overskydende farve reflekteres og vi opfatter en farve.

Farvecirklen

Du har sikkert hørt om farvecirklen før. Muligvis i sammenhæng med primær farver, sekundære farver og tertiære farver, eller komplementærfarver.

I billedet herunder ses tre forskellige farvecikler.

Selvom farverne i disse farvecirkler er forskellige, så har de alligevel en fælles funktion.

I følgende eksempel benytter vi spektralfarvernes farvecirkel. (Se illustrationen under teksten.

Først skal vi se på cirklens opbygning. Det er en cirkel med to ringe udenom. 

I cirklen er der tre farver. Disse tre farver kaldes primærfarverne. De kaldes også for grundfarverne, da der ikke er nogle andre farver der kan blandes for at give rød, blå eller gul.

Farverne i den inderste ring kaldes sekundærfarver. Disse farver får man ved at blande de primærfarver:
– Gul + Rød = Orange.
– Rød + Blå = Lilla.
– Blå + Gul = Grøn.

Den yderste ring består af de tertiære farver. Disse farver får man ved at blande en sekunderærfarve med en primærfarve.

Farvecirklen kan ikke kun bruges til at finde ud af hvilke farver man kan blande.
Den kan også bruges til at komponere farver i et billede, et maleri eller noget tredje.

Her er der tale om farver som er kontraster og farver som harmonere.

Der vil snart komme en artikel som forklarer dette område nærmere.

Flere artikler:

indhold